Categories
HOME

Di’gjet I Tërë Vendi Kurse Ku’rani As Një Fletë | VIDEO

SubhanAllah di’gjet i tër vendi kurse Kurani jo. Allahu Kuranin famëlart  thotë: 15: Ne e kemi shpallur Kuranin dhe, sigurisht, Ne do ta ruajmë atë. {9} Di’gjet i tërë vendi kurse Ku’rani as një fletë | VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.